TRẢI NGHIỆM HÀNH TRÌNH DU LỊCH CÙNG UNISKY VIETNAM

Hotline0903773759 (Ms. Bích)

Dịch vụ

DỊCH VỤ LÀM VISA


Visa Châu Á

Visa Bangladesh

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Bangladesh, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Bangladesh.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào. Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Bangladesh.

Visa Ấn Độ

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Ấn Độ, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Ấn Độ.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào. Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Ấn Độ.

Visa Hồng Kông

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Hồng Kông, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hồng Kông.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Hồng Kông tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Hồng Kông, thủ tục hồ sơ nộp visa Hồng Kông, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hồng Kông.
- Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Hồng Kông.
Visa Indonesia

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Indonesia, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Indonesia.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Indonesia tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Indonesia, thủ tục hồ sơ nộp visa Indonesia, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Indonesia.

Visa Myanmar

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Myanmar, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Myanmar.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Myanmar tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Myanmar, thủ tục hồ sơ nộp visa Myanmar, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Myanmar.
Visa Pakistan

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Pakistan, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Pakistan.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Pakistan tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Pakistan, thủ tục hồ sơ nộp visa Pakistan, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Pakistan.
Visa Sri Lanka

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Sri Lanka, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Sri Lanka.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Sre Lanka tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Sri Lanka, thủ tục hồ sơ nộp visa Sri Lanka, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Sri Lanka.
Visa Trung Quốc

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Trung Quốc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Trung Quốc.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Trung Quốc tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Trung Quốc, thủ tục hồ sơ nộp visa Trung Quốc, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Trung Quốc.
Visa Đài Loan

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Đài Loan, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Đài Loan.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Đài Loan tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Đài Loan, thủ tục hồ sơ nộp visa Đài Loan, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Đài Loan.
Visa Cô Oét

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Cô Oét, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đếnvisa Cô Oét.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.

Visa Hàn Quốc

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Hàn Quốc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hàn Quốc.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Hàn Quốc tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Hàn Quốc, thủ tục hồ sơ nộp visa Hàn Quốc, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hàn Quốc.

Visa Dubai

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Dubai, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Dubai.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Dubai tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Dubai, thủ tục hồ sơ nộp visa Dubai, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Dubai.
Visa Nhật Bản

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Nhật Bản, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Nhật Bản.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Nhật Bản tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Nhật Bản, thủ tục hồ sơ nộp visa Nhật Bản, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Nhật Bản.

Visa Châu Âu

Visa Croatia

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Croatia, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Croatia.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Croatia tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Croatia, thủ tục hồ sơ nộp visa Croatia, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Croatia.
Visa Anh

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Anh, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Anh.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Anh tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Anh, thủ tục hồ sơ nộp visa Anh, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Anh.
Visa Ba Lan

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Ba Lan, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Ba Lan.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
Visa Hà Lan

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Hà Lan, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hà Lan.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Hà Lan tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Hà Lan, thủ tục hồ sơ nộp visa Hà Lan, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hà Lan.
Visa Nga

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Thổ Nhĩ Kỳ, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Thổ Nhĩ Kỳ.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Thổ Nhĩ Kỳ tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Thổ Nhĩ Kỳ, thủ tục hồ sơ nộp visa Thổ Nhĩ Kỳ, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Thổ Nhĩ Kỳ.
Visa Thổ Nhĩ Kỳ

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Thổ Nhĩ Kỳ, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Thổ Nhĩ Kỳ.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Thổ Nhĩ Kỳ tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Thổ Nhĩ Kỳ, thủ tục hồ sơ nộp visa Thổ Nhĩ Kỳ, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Thổ Nhĩ Kỳ.
Visa Thụy Sĩ

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Thụy Sĩ, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Thụy Sĩ.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Thụy Sĩ tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Thụy Sĩ, thủ tục hồ sơ nộp visa Thụy Sĩ, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Thụy Sĩ.
Visa Đức

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Đức, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Đức.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Đức tại UNISKY  sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Đức, thủ tục hồ sơ nộp visa Đức, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Đức.
Visa Áo

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Áo, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Áo.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
Visa Bỉ

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Bỉ, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Bỉ.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
Visa Hungary

- UNISKY  cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Hungary, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đếnvisa Hungary.
- UNISKY  là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Hungary tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Hungary, thủ tục hồ sơ nộp visa Hungary, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hungary.
Visa Phần Lan

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Phần Lan, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Phần Lan.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Phần Lan tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Phần Lan, thủ tục hồ sơ nộp visa Phần Lan, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Phần Lan.
Visa Séc

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Séc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Séc.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Séc tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Séc, thủ tục hồ sơ nộp visa Séc, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Séc.
Visa Ý

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Ý, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Ý.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Ý tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Ý, thủ tục hồ sơ nộp visa Ý, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Ý.
Visa Đan Mạch

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Đan Mạch, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Đan Mạch.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
Chi phí Visa Đan Mạch tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Đan Mạch, thủ tục hồ sơ nộp visa Đan Mạch, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Đan Mạch.


Visa Châu Mỹ

Visa Canada

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Canada, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Canada.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
Visa Brazil

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Brazil, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Brazil.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
Visa Mỹ

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Mỹ, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Mỹ.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Mỹ tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Mỹ, thủ tục hồ sơ nộp visa Mỹ, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Mỹ.


Visa Châu Úc

Visa New Zealand

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa New Zealand, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa New Zealand.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa New Zealand tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa New Zealand, thủ tục hồ sơ nộp visa New Zealand, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa New Zealand.
Visa Úc

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Úc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Úc.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Úc tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Úc, thủ tục hồ sơ nộp visa Úc, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Úc.


Visa Châu Phi

Visa Kenya

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Kenya, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Kenya.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Kenya tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Kenya, thủ tục hồ sơ nộp visa Kenya, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Kenya.

Visa Mauritius

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Mauritius, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Mauritius.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Mauritius tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Mauritius, thủ tục hồ sơ nộp visa Mauritius, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Mauritius.
Visa Algeria

– UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ về Visa Algeria bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Ai Cập, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Algeria.
– UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
Visa Ai Cập

– UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ về Visa Ai Cập bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Ai Cập, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Ai Cập.
– UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.

Visa Nam Phi

- UNISKY cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Nam Phi, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Nam Phi.
- UNISKY là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
- Chi phí Visa Nam Phi tại UNISKY sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa Nam Phi, thủ tục hồ sơ nộp visa Nam Phi, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa Nam Phi.